1 chorak

Kalendar kunlari

Dam olish va bayram kunlari

Ish kunlari

40 - haftalik soat

36 - haftalik soat

24 - haftalik soat

2 chorak

Kalendar kunlari

Dam olish va bayram kunlari

Ish kunlari

40 - haftalik soat

36 - haftalik soat

24 - haftalik soat

3 chorak

Kalendar kunlari

Dam olish va bayram kunlari

Ish kunlari

40 - haftalik soat

36 - haftalik soat

24 - haftalik soat

4 chorak

Kalendar kunlari

Dam olish va bayram kunlari

Ish kunlari

40 - haftalik soat

36 - haftalik soat

24 - haftalik soat

Ma'lumotlar

1
Bayram kunlari
1
Bayramdan oldingi kunlar
1
Dam olish kunlari
1
Ish kunlari
1
Ish kunlari

Bugungi kun